AB Kara Taşımacılığı Politikası ve Kara yolu Altyapısı Semineri

19-20 Eylül 2006, TOBB - ANKARA

AB Kara Taşımacılığı Politikası ve Kara yolu Altyapısı Semineri TOBB'da Yapıldı: TOBB ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) İşbirliğinde Gerçekleştirilen " AB Kara Taşımacılığı Politikası ve Kara yolu Altyapısı " Konulu Seminer 19-20 Eylül 2006 tarihlerinde TOBB' da yapıldı.

Seminere ilişkin sunumlar :

1- Program

2- Açılış Konuşması, Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu

3- Taşıtların Kayıt Belgeleri Hakkında 1999/37/EC sayılı ve 29 Nisan 1999 tarihli Konsey Yönergesi (Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the Registration Documents for Vehicles), Sn. Graham Williams,

4- Karayollarına Giriş Müsadesi hakkında 98/76/EC sayılı Yönerge ile Değiştirilen 96/26/EC sayılı Konsey Yönergesi (Council Directive 96/26/EC, as amended by Directive 98/76/EC, on Admission to the Occupation of Road Transport), Sn. Graham Williams

5- 2003/59/EC Sayılı Konsey Yönergesi (Sürücü Eğitimi) (Council Directive 2003/59/EC (Driver Training), Sn. Matilde FERNÁNDEZ- BALBIN

6- Yol kenarı teknik kontrolleri- 2000/30/EC (Roadside technical checks - 2000/30/EC),Sn. Graham Williams

7- Kara yolu taşımacılığı konusunda Türkiye - AB İlişkileri (Turkey - EU relations on Road Transportation), Sn. Tamer Dinçşahin

8- 96/62/EC ve 99/30/EC sayılı Yönergelerin Çevre Hava Kalitesi ve Kara Taşımacılığı Üzerine Etkileri (Impacts of the Directives 96/62/EC and 99/30/EC on Ambient Air Quality on Road Transport), Sn. Michael GLOTZ-RİCHTER

9- Ağırlıklar ve boyutlar hakkında 96/53/EC sayılı Yönergenin uygulanması ve geliştirilmesi, (Implementation and development of weights and dimensions Directive -96/53/EC), Sn. Jan Søren HEDBERG

10- Sürücü Saati Kurallarının yürürlüğe konulması (EC 561/2006 sayılı Tüzük) ve 2006/22/EC sayılı Yönerge (Enforcement of Drivers´ hours´ rules (Regulation EC 561/2006) and directive 2006/22/EC), Sn. Jose PISCITELLI

11- Dijital Takograflar (hız ölçümü yazıcıları), (Digital Tacographs), Sn. Jose PISCITELLI

12- Tehlikeli Maddelerin Kara Yolu ile Taşınması: Güvenlik, 94/55/EC, 95/50/EC ve 96/35/EC sayılı Konsey Yönergeleri (Transport of Dangerous Goods by Road: Safety and Security, Council Directives 94/55/EC, 95/50/EC and 96/35/EC.), Sn. Gustav KAFKA

13- Kara Yolu Kazalarına İlişkin bir Topluluk Veritabanı (CARE) Oluşturulması Hakkında 93/704/EC sayılı ve 30 Kasım 1993 tarihli Konsey Kararı (Council Decision 93/704/EC of 30 November 1993 on the creation of a Community Database on Road Accidents (CARE), Sn. Ingo FRANSSEN

14- Genişlemiş AB'de altyapı güvenlik ihtiyaçları ve politikaları (Infraestructure safety neds and policies in the Enlarged European Union), Sn. Brendan HALLEMAN

15- Güvenlik kontrolleri ve tetkiklere ilişkin en iyi uygulamalar (Best practises to safety audits and inspections), Sn. Henrique MACHADO

16- Kara Yolu Pasif Güvenliği (Road passive safety), Sn. Angel MARTINEZ HIASA

17- Kara Yolu İşaretlemesinin rolü (The role of road marking and signing), Sn. Rik NUYTTENS

18- Türk Kara Yolu Taşımacılığı Sektörünün desteklenmesi, mevcut eşleştirme projesinin değerlendirilmesi (Assistance to the Turkish Road Transport Sector, ovewiew of the current twinning project), Sn. Ad VAN HERK