TOBB/TAIEX "AB Geç Ödemeler Direktifi" Semineri
(22 Kasım 2007, Ankara)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX ) işbirliğinde 22 Kasım 2007 tarihinde TOBB'da "AB Geç Ödemeler Direktifi" semineri gerçekleştirilmiştir.

Geç ödemeler, iç pazarda malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı önünde büyük bir engel oluşturmakta ve rekabeti büyük oranda kötü yönde etkilemektedir. İdari ve mali yükler sınır ötesi ticareti engellemekte ve bundan en çok KOBİ'ler etkilenmektedir.

Sunumlar:

"Geç ödemeler, İç Pazarın başarısı önünde önemi gün geçtikçe artan bir engeldir…" Mr Leif HALLBERG, Avrupa Kamu İşleri Direktörü, (Intrum Justitia AB) İsveç

"İflaslar nedeniyle her yıl 23.6 milyar Euro değerinde borç tahsil edilememektedir. Her dört iflastan birine ticari işlemlerdeki geç ödemeler neden olmaktadır." Mr Juan Antonio Salazar, Adli Memur, Avrupa Komisyonu - İşletme ve Girişimcilik Genel Müdürlüğü, Unit C-4 Genel Müdürlüğü, (Internal market and simplification)

AB'de geç ödemeler uygulamasının iflaslar ve işşizlik ile bağlantısı" Mr Antonio Debiasi, Kıdemli Üye (Senior Associate), Rucellai & Raffaelli, Italya

"2000/35/AT sayılı direktifine karşılık gelen Türk mevzuatı ve uyum sürecinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetleri" Mr. Sıddık Kaya, Baş Kontrolör, İç Pazar Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

"Türkiye'nin geç ödemeler direktifine uyumu (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Kanuni Faiz Oranı, İcra ve İflas Kanunu)" Ms. Ceyda Umit, Hakim, Avrupa Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı

"2000/35/AT sayılı Direktifin iç hukuka aktarılması konusunda ülke örnekleri" Ms. Pilar Perales Viscasillas, Ticaret Hukuku Profesörü, La Rioja Üniversitesi, İspanya