Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 25.Toplantısı
18-19 Kasım 2008, Paris

BİLGİ VE BELGELER


Türkiye - AB KİK, taraflar arasındaki işbirliğinin kolaylaştırılması ve diyalogun geliştirilmesi amacı ile 1963 Ankara Antlaşması'nın 27.Maddesine istinaden kurulmuştur. Türkiye ve AB kanadından, işçi-işveren ve diğer menfaat gruplarını temsil eden 18'er üyeden oluşmaktadır. Türkiye Kanadı Eş-Başkanlığı görevini, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle, iki yıl sürecek olan yeni dönem için, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuğrul KUDATGOBİLİK devralmış bulunmaktadır. Komitenin AB Kanadı Eş-Başkanlığı görevini ise, yine aynı dönem için Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi İşçi Grubu Üyesi Sayın Sandy BOYLE yürütecektir. Komite'nin 25'inci toplantısı, 18-19 Kasım 2008 tarihlerinde Paris'te Paris Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenmiştir.


1. TOPLANTIDA SUNULAN RAPORLAR

AB ve Türkiye'de KOBİ Finansmanı - Peter KORN

AB ve Türkiye'de KOBİ Finansmanı - Ekrem KESKİN

Türkiye'de Sendikal Haklar Ortak Raporu - Sandy BOYLE - Rüçhan IŞIK

AB ve Türkiye'de Tüketici ve Sağlık Politikaları - Dick WESTENDORP

2. ORTAK BİLDİRİ (TR) / JOINT DECLERATION (EN)