Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin 21 inci Toplantısı

Sekretaryası TOBB tarafından yürütülen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin (KİK) 21 inci Toplantısı, 13-14 Temmuz tarihlerinde Kayseri'de yapıldı.

Toplantıda, Türkiye-AB KİK Eş-Başkanları Şemsi Bayraktar ve Jan Olsson ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı ve Türkiye'nin AB Baş Müzakerecisi Ali Babacan, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Maria Serenius, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz Demiralp, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Hansjörg Kretschmer, Avrupa Bölgeler Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Roger Kaliff, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Türk Delegasyonu Başkanı Aydın Dumanoğlu ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkan Yardımcısı Dimitrios N. Dimitriadis birer konuşma yaptılar.

Toplantı gündemini, katılım müzakerelerinin seyri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı, kadın ve istihdam, Lizbon stratejisi bağlamında ekonomik gelişme, çalışma hayatına ilişkin mevzuat ve ILO sözleşmesi ile sivil toplum diyaloğu konuları oluşturdu.

Toplantının ikinci gününde iki Eş-Başkan tarafından yapılan yazılı bir ortak açıklama yayımlandı. Toplantı sonrası, "Bölgesel Kalkınma Politikalarının Yönetimi - Yerel Yönetimlerin, Odaların, Sendikaların Ve Diğer İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Katılımı" konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Helene Lund birer konuşma; DPT Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ahmet Yaman, TEPAV Dış Politika Etüdleri Direktörü Derya Sevinç ve Bölgeler Komitesi Üyesi Michael Angell de Kalkınma Ajansları konusunda birer sunum gerçekleştirdiler.

Gündem

Ortak açıklama

Toplantıda yapılan sunuşlar ve tartışılan raporlar:
Kadın ve İstihdam
Lizbon Stratejisi Bağlamında Ekonomik Gelişme
Lizbon Stratejisi Bağlamında Ekonomik Gelişme Konulu Sunum
Türkiye'de Sendikal Haklar_1
Türkiye'de Sendikal Haklar_2
Kırsal Kalkınma

Fotoğraflar